ADR

spectrum

literatuur

Appropriate Dispute Resolution (ADR)

ADR

Beschrijving

 Onderhandeling  Zelfstandig uitwerken van een geschil zonder de hulp van een derde partij
 Bemiddeling  Methode waarbij een derde tracht partijen tot een aanvaardbaar compromis te brengen
 Mediation  Gestructureerd onderhandelen onder begeleiding van een onafhankelijke derde
 Med Arb  Eerst mediation, indien nodig vervormd de rol van de mediator in dat van een arbiter
 Arbitrage  Dit is een gereglementeerde vorm van beoordeling door een derde die deskundig wordt geacht
 Rechtsgang  Bij het voorleggen van het geschil aan de rechtbank, vindt er enkel nog een inhoudelijk oordeel plaats

terug | ADR Literatuur >>