onderhandelen

bemiddelen

mediation med-arb arbitrage

rechtsgang

overzicht

Arbitrage

Arbitrage is een gereglementeerde vorm van beoordeling door een onafhankelijke derde. In de artikelen 1020 tot en met 1076 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering staat nauwkeurig omschreven welke rechtgevolgen arbitrage heeft. Deze oplossingsmodaliteit wordt meestal bemand door een inhoudelijk deskundige ombudsman, een geschillencommissie of een klachtencommissie. In tegenstelling tot bemiddeling en mediation is de rol van de derde in het geval van arbitrage vooral gericht op de inhoud van het proces. Hierover wordt vervolgens een juridische uitspraak gedaan die door beide partijen geaccepteerd en gerespecteerd dient te worden.

De voordelen van Arbitrage zijn:

De nadelen van Arbitrage zijn:

terug | rechtsgang >>