onderhandelen

bemiddelen

mediation med-arb arbitrage

rechtsgang

overzicht

Bemiddelen

Bemiddeling omvat alle activiteiten die erop zijn gericht een geschil tussen twee of meer partijen tot een oplossing te brengen met de hulp van een derde. Essentieel voor bemiddelen is dat partijen de wil hebben het geschil onderling op te lossen. Ze hebben daarin de vrije keuze. Kern van de omschrijving van bemiddeling is dat het gaat om een methode waarbij een derde tracht de partijen tot een aanvaardbare oplossing te brengen. De inhoud van het geschil behoort toe aan partijen zelf, echter de bemiddelende derde kan zich actief opstellen in het formuleren van een aanvaardbare oplossing. De bemiddelaar is veelal een onafhankelijk (geacht) persoon die gebruik maakt van zijn status of gezag.

De voordelen van bemiddelen:

De nadelen van bemiddelen:

terug |mediation >>