onderhandelen

bemiddelen

mediation med-arb arbitrage

rechtsgang

overzicht

Mediation-Arbitrage (Med-Arb)

In het geval van Mediation-Arbitrage wordt er in eerste instantie een poging gedaan om het geschil door middel van mediation op te lossen. Wanneer er tijdens deze onderhandelingen geen positieve resultaten worden bereikt, neemt de mediator de taak van arbiter op zich. Hiermee krijgt het proces een formeler karakter en geven de deelnemende partijen de controle uit handen. In het geval van een arbitrage wordt namelijk een vonnis uitgesproken waarop de deelnemende partijen geen invloed meer kunnen uitoefenen.

De voor en nadelen van Med-Arb zijn gelijk aan die van Mediation en Arbitrage. Echter, in het geval dat één van beide partijen in de veronderstelling is dat de mediation procedure niet leidt tot de gewenste resultaten, kan er eenvoudig worden overgestapt op een andere vorm van conflictbeslechting.

Voordelen van Med-Arb:

Nadelen van Med-Arb:

terug | arbitrage >>