onderhandelen

bemiddelen

mediation med-arb arbitrage

rechtsgang

overzicht

Mediation

Mediation is een specialisme binnen het Nederlandse rechtsstelsel. Het is gebaseerd op het nuttige mechanisme van het goed luisteren en verstaan van de boodschap en intenties van anderen. test uw empathy. Het biedt daarmee een goed alternatief wanneer onderhandelingen dreigen vast te lopen en de stap naar de rechtbank nog niet aantrekkelijk is. De mediator doet geen uitspraak, integendeel, hij helpt de partijen om zelf met elkaar tot een oplossing te komen. Het resultaat is samen een uitspraak, een gedragsregel, een oplossing bereiken.

De voordelen van mediation:

De nadelen van mediation:

terug | med-Arb >>