Nota bene voor bezoekers van MediationAdvies.NL

MediationAdvies.NL is een World Wide Web service van MediationAdvies® Alle pagina's van deze services worden louter aangeboden ter informatie. Deze informatie wordt dan ook niet aangeboden in een adviseur / mediator-cliėnt verhouding. Ze komt niet in de plaats van het advies van een aangezochte of aangewezen adviseur of mediator. Met andere woorden: deze pagina's bevatten uitsluitend algemene, globale informatie over de behandelde onderwerpen, waarbij beknoptheid en geen volledigheid is nagestreefd. Deze informatie bevat geen op het individuele geval toegesneden (juridisch, fiscaal of anderszins) suggesties, opties of adviezen. U dient beslissingen niet enkel op deze informatie baseren. Voor de afwezigheid van fouten of achterhaalde regelingen, al dan niet door wijzigingen in wet- en regelgeving wordt niet ingestaan.

U kunt een selectie maken uit de dienstverleners van MediationAdvies, een collectief van gelijkgestemden, met dezelfde professionele achtergrond. Partners die voldoen aan hoge kwaliteit- en professionaliteiteisen. Zij werken zelfstandig, maar vinden elkaar voor kennisuitwisseling en samenwerking bij projecten. Achter hen staat MediationAdvies, die voor promotie faciliterend optreedt waardoor de mediators zich volledig kunnen concentreren op datgene waar ze goed in zijn: Uw opdracht.

Wij verzoeken u de informatie en voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door deze site te raadplegen, stemt u automatisch in met deze voorwaarden. Door bezoek of gebruik van deze website stemt u ermee in dat wij in het kader van onze dienstverlening bepaalde door u verstrekte gegevens vastleggen in een bestand. Onder verwijzing naar ons Beleid blijkt dat wij hierbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens volledig in acht nemen.

MediationAdvies wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld.

De pagina's en overige inhoud van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd en tevens aan te merken als computer programmatuur. Alle rechten van de website zijn eigendom van MediationAdvies. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van MediationAdvies. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden. Sommige delen van onze website bevatten beelden die onder het auteursrecht van de relaties van MediationAdvies vallen.

Tenzij anders aangegeven zijn de handelsmerkrechten van MediationAdvies (of haar dochterondernemingen) van toepassing op alle merken die op onze website worden getoond. Dit betreffen onder andere alle merken en logo’s van MediationAdvies en haar dochterondernemingen. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van MediationAdvies. Beheer van de rechten zijn bij ActUmail gedeponeerd. Contacten en verzoeken verlopen via www.actumail.nl

De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving. Aan het samenstellen van deze informatie is de uiterste zorg besteed. MediationAdvies kan voor het gebruik ervan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. U accepteert deze voorwaarden.

We made most effort to inform you properly. MediationAdvies or any other representative cannot and will not accept any liability for the use of this information. ©copyrights 1999-2010 www.MediationAdvies.NL ® All rights reserved. Technical manager: Sylvester de Koster