modaliteiten

doelstellingen

literatuur

Oplossingsmodaliteiten

Het selecteren van de meest geŽigende oplossingsmodaliteit vindt op verschillende niveaus plaats. Bij het vinden van de meest efficiŽnte oplossingsmodaliteit loont het de moeite om op het laagste niveau te kijken of een oplossing voorhanden is. Mocht dit niet tot een voor allen bevredigend resultaat leiden, dan kan een partij altijd alsnog kiezen voor een ander niveau.

De verschillende niveaus waarmee een conflict tot een oplossing kan komen zijn als volgt.

ADR

Beschrijving

 Onderhandeling  Samen afspraken maken of tot overeenstemming komen
 Bemiddeling  Met behulp van een bemiddelaar onderhandelen om tot overeenstemming te komen
 Mediation  Via mediation een overeenkomst sluiten over een oplossing
 Med Arb  Eerst mediation en als het nodig is neemt de mediator de rol van arbiter op zich
 Arbitrage  Klachtrecht met behulp van statement van bestuur en klachtenreglement
 Rechtsgang  Rechtspraak over privaatrecht of publiekrecht

terug | doelstellingen >>