onderhandelen

bemiddelen

mediation med-arb arbitrage

rechtsgang

overzicht

Overzicht

  Onderhandelen Mediation Bemiddeling Arbitrage Rechtsgang
 Gericht op proces -/+ ++ +/- - +
 Onderling vertrouwen ++ ++ + +/- -
 Toekomst gericht ++ ++ + - --
 Kosten laag laag laag hoog hoog
 Vrijwillig ja ja ja nee nee
 Derde nee ja ja ja ja
 Oplossing geschil ? ? ? ja ja
 Formele procedure nee nee nee ja ja
 Afdoening afspraak overeenkomst overeenkomst vonnis vonnis

<< home