werkwijze

procedure duur kosten contact

Procedure

Wij horen het graag als u contact met ons opneemt. Na ontvangst van het intakeformulier volgt er een inventarisatie gesprek. Tijdens dit gesprek vragen wij naar zaken die helpen om u een oplossingstraject te presenteren. We staan stil bij de aard van het probleem, inventariseren het aantal betrokken partijen en onderzoeken de bereidheid tot onderhandelen. Op basis van deze gegevens vindt er, samen met u, een evaluatie plaats. Een van onze specialisten zal op basis van de door u verschafte informatie samen met u een rangorde in oplossingsvormen maken. Wij zullen argumenten geven om een bepaalde vorm als eerste te beproeven en u vervolgens bijstaan in de uitvoering hiervan.

We zullen nu de verschillende stappen in onze procedure beschrijven.

terug | stap 1 (contact) >>