onderhandelen

bemiddelen

mediation med-arb arbitrage

rechtsgang

overzicht

Rechtsgang

Als een geschil aan de rechter wordt voorgelegd zijn partijen nog slechts geļnteresseerd in een door een derde aangedragen inhoudelijke – veelal compromisloze – oplossing. Het onderhandelingsproces tussen de partijen wordt hiermee volledig omzeild. De standpunten worden niet langer door de partijen zelf, maar via een advocaat aan de rechter overgebracht. De rechter buigt zich vervolgens over het verleden en de oorzaken van het conflict en doet daarover een uitspraak.

De voordelen van rechtsgang

De nadelen van rechtsgang:

terug | overzicht >>