onderhandelen

bemiddelen

mediation med-arb arbitrage

rechtsgang

overzicht

Voor- en Nadelen

Iedere oplossingsmodaliteit heeft voor- en nadelen. Het is voor iedere organisatie van belang om de meest geŽigende modaliteit te selecteren. Een goede selectie bespaart niet alleen veel tijd en kosten, maar voorkomt tevens dat conflicten escaleren. Het selecteren van de meest kansrijke weg van conflictoplossing leidt tot een efficiŽnte afhandeling van het geschil.

Op deze pagina treft u doorschakelingen aan waarmee het mogelijk is om een beeld te krijgen van alle voor- en nadelen van de verschillende oplossingsmogelijkheden.

terug | onderhandelen >>