ADR

spectrum

literatuur

ADR

ADR staat voor Appropriate Dispute Resolution. Het gaat hierbij om een spectrum van oplossingsmogelijkheden die kunnen worden ingezet bij een conflict. ADR omvat alle mogelijkheden die in een conflictsituatie toepasbaar zijn om tot een oplossing te komen. Welke oplossing het meeste kans maakt op een positief resultaat is afhankelijk van een aantal factoren, zoals gelijkwaardigheid van de partijen, de bereidheid om met elkaar om de tafel te zitten en de noodzaak van een toekomstige samenwerking. Omdat iedere oplossingsmodaliteit verschillende voor- en nadelen heeft, is het van belang om het meest geŽigende oplossingspad te selecteren. Hieronder volgt een doorschakeling naar de verschillende mogelijkheden.

terug | ADR spectrum >>